Jo pagaria cent sous
–si los vols, vet-los-t’aquí-,
porer rallar amb un fadrí
qui mena un parei de bous.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 62
Núm. glosa: 990
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Desig, Aspiracions i somnis, Joventut, Oficis medi rural, Llaurar, Bestiar boví
Oficis: Pareier
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a