Jo no me cans de mirar
a s’enfront d’una tafona
perque hi habita es qui em dóna
més aliment que es menjar.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 62
Núm. glosa: 985
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Desig, Erotisme velat, Tafoner, Construccions rurals, Productes alimentaris
Oficis: Tafoner
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a