Ses festes de Pasco són
molt tristes per mi, enguany:
s’és mort En Joan Catany,
i a poc poc ma carn se fon.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 46
Núm. glosa: 718
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Tristor, Mort, Pèrdua i dol, Estimació i afecte, Enyorança, Pàsqua, Cos humà, Salut i malaltia
Noms de persona: Joan
Festes: Pàsqua
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a