N’Arnau Arnauet plorava
damunt Consolació,
com veia sa seva amor
dins es baül allargada.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 44
Núm. glosa: 690
Versió: 1
Poble origen: Sant Joan
Paraules clau: Tristor, Estimació i afecte, Pèrdua i dol, Mort
Topònim: Consolació
Municipi: Sant Joan
Noms de persona: Arnau
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a