Oh Catalina Noguera!
Ves alerta an En Bernat!
¿Te recorda es resultat
que tengué Na Balaguera,
que és En Rafel que ella espera
i encara ara no hi ha anat?
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 270
Núm. glosa: 4638
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Festeig, Relacions de parella, Ironia, Rebuig, Engany
Noms de persona: Catalina Noguera, Bernat, Rafel
Mal noms: Na Balaguera
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b