D’aquell ramell, bona amor,
que de part meva reberes,
jo supòs que te’n rigueres
perquè hi ‘via bofegueres
i fermat amb un cordó.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 28
Núm. glosa: 417
Versió: 1
Poble origen: Llubí
Paraules clau: Amor, Herbes, Flors, Befa, Floretes
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a