No em doneu guerrer, estimada,
enc que vai’ vestit de rei,
perque, en encontrar-me amb ell,
m’hauré de treure es capell
per fer-li una barretada.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 225
Núm. glosa: 3841
Versió: 1
Poble origen: Campos
Paraules clau: Festeig, Gelosia, Rivalitat, Passió i enamorament, Agressivitat i violència, Complements, Peces de roba, Reis, Riquesa i pobresa, Indumentària i estètica
Versos: 5
Mètrica: 8a7b7b7b7a
Fraseologia: Fer una barretada: Cop pegat amb un barret: cast. sombrerazo. «Jo em som alçat caçador | de papallones pintades, | i les mat a barretades | per no fer tanta remor» (cançó pop. Mall.). (DCVB)