Es dissabte de Tots-Sants,
germans, serà un bell veure:
tenc de dur es guerrers a vendre
amb sa musica de Seuva
fins an es Mercat, sonant.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 222
Núm. glosa: 3786
Versió: 1
Poble origen: Palma
Paraules clau: Tots Sants, Gelosia, Festeig, Rivalitat, Sàtira i escarni, Banda de música, Sonadors, Humor i comicitat, Espais de trobada urbans
Topònim: Selva
Municipi: Selva
Festes: Tots Sants
Versos: 5
Mètrica: 7a7b8c7b7a