Una hora passat migdia
venia d’allà Consei.
¿No saps què em dóna alegria?
Es un qui va tot lo dia
llaurant darrere un parei.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 199
Núm. glosa: 3400
Versió: 1
Poble origen: Algaida
Paraules clau: Festeig, Desig, Joventut, El temps del rellotge, Dia i nit, Llaurar
Topònim: Consell
Municipi: Consell
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7a7a7b