Una fadrineta llesta
no descolga tant de foc;
que, si repiquen a un lloc,
a un altre fan sa festa.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 199
Núm. glosa: 3399
Versió: 1
Poble origen: Lloseta
Paraules clau: Festeig, Joventut, Desig, Foc, Festes i tradicions
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a