Una fadrina, en tenir
devuit anys i no festeja,
jo supòs que malaveja
a rallar amb qualque fadrí.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 199
Núm. glosa: 3393
Versió: 1
Poble origen: Campanet
Paraules clau: Festeig, Joventut, Solteria, Desig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a