Si fossen oracions,
serien bones d’aprendre;
aquest jove sempre vetla
ses fadrines p’es cantons.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 195
Núm. glosa: 3319
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Oracions, Ironia, Solteria, Joventut, Festeig, Espais de trobada urbans, Desig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a