Ses porgueres de blat xeixa
no són bones de menjar:
no em pensava festejar
una al•lota com aqueixa.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 194
Núm. glosa: 3302
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Cereals, Productes alimentaris, Hàbits casolans, Festeig, Aspiracions i somnis
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a