Parauletes sospitoses
me diu s’amor, quan festeig,
i jo sempre malaveig
a tornar-les-hi amoroses.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 188
Núm. glosa: 3185
Versió: 1
Poble origen: Artà
Interpretació: L'amor que la festeja sembla que li diu paraules insinuants quan es troben els dos sols. Però l'enamorada es veu que no sap realment com reaccionar a elles i el que fa es tornar-les-hi amorosament.
Paraules clau: Desig, Passió i enamorament, Festeig, Erotisme velat, Relacions de parella, Sentiments, valors i actituds de l'individu, Amor
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a