Es tirar fa enamorar,
segons ses pedres d’on vénen,
i ses al•lotes entenen
es fadrins sense parlar.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 171
Núm. glosa: 2877
Versió: 1
Poble origen: Llucmajor
Paraules clau: Passió i enamorament, Declaració, Solteria, Joventut, Festeig
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a
Fraseologia: DCVB «El tirar fa enamorar, segons les pedres d'on vénen»: vol dir que una acció pot tenir conseqüències molt diverses segons les circumstàncies.