Aquesta, sa galania,
sa seva llengo la treu:
ella fa saltar amb un peu
tots es fadrins de la vila.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 155
Núm. glosa: 2596
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Bellesa, Virtuts, Admiració, Festeig, Desig, Joventut, Relacions socials, Humor i comicitat, Ironia, Anatomia
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a