Al•lotes, feis-vos ses piules,
rentau-vos sa cara bé,
que ha vengut un mariner
que un pelleringo que té
val més de cinc-centes lliures.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 153
Núm. glosa: 2562
Versió: 1
Poble origen: Santanyí
Paraules clau: Joventut, Festeig, Bellesa, Alegria, Desig, Erotisme velat, Relacions socials, Anatomia, Indumentària i estètica, Riquesa i pobresa, Floretes, Feines medi marítim
Oficis: Mariner
Versos: 5
Mètrica: 7a7b7b7b7a