Si me trobau p’es carrer,
es “bon dia” no em plangueu,
que encara m’alegrareu,
basta us haja volgut bé.
Jo vos vull i vos voldré
es temps que fadrí sereu.
Com més me murmurareu
i més mal de mi direu,
més voluntat vos tendré.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 142
Núm. glosa: 2365
Versió: 1
Poble origen: Artà
Paraules clau: Carrer, Relacions socials, Alegria, Abandó i desencís, Desamor i ruptura, Passió i enamorament, Declaració, Pas del temps i cicle de l'any, Solteria, Malvolença, Aspiracions i somnis
Versos: 9
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b7b7b7a