Un temps, quan sentia dir:
“En Tal plora per amor”,
jo responia: “Ai, Senyor,
quin ignorant de fadrí!”
I ara se passa amb mi
sa mateixa funció.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 116
Núm. glosa: 1927
Versió: 1
Poble origen: Bunyola
Paraules clau: Transformació i canvi, Passió i enamorament, Tristor, Joventut, Déu
Versos: 6
Mètrica: 7a7b7b7a7a7b