Bartomeu, Bartomeuet,
Jesús, que em costes de pena!
En es port de Cartagena
aniria per veure’t.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 4
Núm. glosa: 23
Versió: 2
Poble origen: Artà
Paraules clau: Amor, Enyorança, Viatges, Desig, Tristor, Construccions marítimes, Molls i ports, Servei militar, Soldats, Devocionari i advocacions
Topònim: Cartagena
Municipi: Cartagena
Noms de persona: Bartomeu
Mal noms: Bartomeuet
Oficis: Soldat
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a