COM S’ASE VA ARRIBAR A ARTÀ
Com s’ase va arribar a Artà,
pren de cap an ets Olors.
-Recorantes, quin gorà!
i que hi va, de generós!
Si em pensàs tragués es moix,
al punt l’hi anava a comprar!
¿Què me poria costar?
Set o vuit peces de dos!
Com va veure es ganivet
amb sa punta tan lluenta,
li va agafar mal de ventre
i no s’aguantava dret.
Com va entrar dins Sa Colòni’,
s’animalet va bramar:
-Mai més vui tornar a Artà!
que se’n vagi an el dimoni!
Jesús amat, Sant Antoni,
on ’niríem a parar!
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca IV
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 6