Sebastiana, demà
tot lo dia faràs festa:
d’es matí fins an es vespre
serà Sant Sebastià.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 467
Poble origen: Sant Joan