Si es dia de Sant Antoni
vengués un pic cada més,
es muls perdrien es greix,
llavò es fadrins es doblers
i ses dones sa memòri’.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 330
Poble origen: Muro