S’estimat és a llaurar
a sa rota d’Alcoraia;
jo voldria ser sa paia
que es parei s’ha de menjar.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Pàgina: 73
Núm. glosa: 1177
Versió: 1
Poble origen: Algaida
Paraules clau: Desig, Festeig, Rota, Llaurar, Foravilers, Jornaler, Bestiar boví, Cereals
Topònim: Alcoraia
Municipi: Algaida
Versos: 4
Mètrica: 7a7b7b7a