A Sa Cova fan bunyols
i a Aubarca pasta frita.
Es Verger és una ermita
voltada de caragols.
Fitxa:
Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975
Més informació
Recopilador: Rafel Ginard
Via d'incorporació: Transcripció edició
Núm. glosa: 1165
Poble origen: Artà