CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Al•lotes, mirau-vos-hí
en so cantar, si voleu,
que es fadrins d’avui en dia
s’enamoren de sa veu.

Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT