CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Du sa pipa virollada
i pegarem un calent.
Maldament que el món rebent,
hem de fer una fumada.

Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT