CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Ara som a sa carrera
de sa casa on vui entrar.
¿Me voleu venir a llevar
es biuló que hi ha darrere?

Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT