CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Clavellina, clavellina,
¿me vols dar un clavellet,
que aquí hi ha un jovenet
que per tu plora i sospira?

Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT