CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

A sa pedra d’es Mercat
ella feia oració
demanant an el Senyor:
“Déu meu, ¿en què he faltat?”

Cançoner Popular de Mallorca III
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT