CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Baix de la vostra noblesa
no m’hi trob mereixedor.
Vós sou es castell major,
tancat amb un pany d’amor,
i ses claus per obrir-ló
han d’esser de sutilesa.

Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT