CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

-Un abre borrer mereix
de sa terra arrancar-ló,
perque xupa sa llecor
an aquell que produeix.
-Bernat, aquesta ja em basta:
casi m’has tocat es lleu.
Lo que m’has dit no em sap greu,
perque a la vinya de Déu
hi ha ceps de tota casta..

Cançoner Popular de Mallorca II
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT