CAT · ESP · ENG · DEU

Cerca avançada
Cerca avançada


Més paràmetres
Més paràmetres

Si t’ha agafada enyorança
i amb ell vols conversar,
envia’l a demanar,
o si no, ves-lo a cercar,
que ara ha entrat aquesta usança.

Cançoner Popular de Mallorca I
Rafel Ginard
Moll. Palma, 1966-1975

TORNA A DALT