PLAÇA VACANT A LA FUNDACIÓ - substitució per maternitat


VOS INFORMAM DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PERSONAL per cobrir una baixa de maternitat, en la categoria d'auxiliar de gestió. Es requereix llicenciatura en humanitats, formació/experiència en gestió cultural, coneixements de literatura i patrimoni oral.

El periode de contractació és inicialment de 4,5 mesos, si bé es pot perllongar fins el 6-7 mesos. Es preveu que la baixa s'inicii dins del mes de gener de 2015, si bé es pot requerir incorporació anterior a aquesta data.

Per optar a la plaça cal enviar CV a direccio@fundaciocasamuseu.cat.
Termini de presentació: 3/11/2014.