CAT · ESP · ENG · DEU

Presentació

La Fundació

La Fundació Mallorca Literària és una fundació cultural de caràcter privat, encarregada de la gestió de les cases museu de Llorenç Villalonga (Binissalem), Pare Rafel Ginard (Sant Joan) i Blai Bonet (Santanyí).


L’entitat va ser constituïda l’any 1999, per gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n varen modificar la denominació i estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i Blai Bonet. Totes tres cases, són propietat del Consell de Mallorca, que en té cedit l’ús de fruït a la Fundació.


La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que es regeix pel document fundacional, pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui d’aplicació, en especial per la Llei Estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions; pel RD 1337/2005, d’11 de novembre; i pel Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 45/1998, de 14 d’abril.


Finalitats fundacionals

La dotació de la Fundació és exclusivament aportada pel Consell de Mallorca, i ve afecta a les següents finalitats:

1) Promoure el foment de l’estudi i la difusió de l’obra i la personalitat literària dels tres escriptors mallorquins: Llorenç Villalonga, el Pare Ginard i Blai Bonet.

2) Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i els fons documentals i bibliogràfics.

3) Impulsar l’estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, més secundàriament, el coneixement del fet literari i cultural en general.

4) Ampliar, en la mesura que sigui possible, el fons museogràfic, documental i bibliogràfic de les tres Cases Museu, ubicades als pobles de Binissalem, Sant Joan i Santanyí (Mallorca).


TORNA A DALT