CAT · ESP · ENG · DEU

Patronat

Òrgans de govern

El principal òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat. Corresponen al Patronat complir els objectius fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets integrants del patrimoni de la Fundació. El Patronat de la Fundació està integrat per membres del Consell de Mallorca, com a institució fundadora, i dels membres adherits: Universitat de les Illes Balears i Ajuntaments de Binissalem, Sant Joan i Santanyí.


Altres òrgans de govern de la Fundació són la Comissió Executiva i Comissió Assessora, ambdues designades pel Patronat de la Fundació.


La Comissió Executiva, creada per facilitar la realització dels objectius fundacionals i agilitar el funcionament de la Fundació, està integrada per 4 membres del Patronat i és assistida pel secretari.


La Comissió Assessora té la funció de definir les necessitats i el treball científic per desenvolupar des de les cases museu i, si s’escau, dirigir-ne i coordinar-ne el desenvolupament. Té caràcter estrictament informatiu i/o consultiu. Està integrada per 4 membres, designats pel Patronat (si bé un d’aquests ha d’ésser designat per la Universitat de les Illes Balears).  La Directora Gerent és vocal nat d’aquesta comissió.


Composició del Patronat i comissions

Patronat

Nom Càrrec Institució representada
Francesc Miralles Mascaró President Consell de Mallorca
Rafel M. Creus Oliver Vicepresidència 1ª Consell de Mallorca

Joana Maria Seguí Pons

(suplent: Margalida Pons Jaume)

Vicepresidència 2ª Universitat de les Illes Balears
Pablo Pascual Tovar Vicepresidència 3º Ajuntament de Sant Joan

Joan Rotger Seguí

(suplent: Esperança Català Ribó)

Vocal Consell de Mallorca

Javier de Juan Martín

(suplent: Miquel Àngel Coll Canyelles)

Vocal Consell de Mallorca

Lluís Enric Apesteguia Ripoll

(suplent: Mercè Bujosa Estarellas)

Vocal Consell de Mallorca

Roser Garcia Borràs

(suplent: Lucas Gálvez Garrido)

Vocal Consell de Mallorca

Antoni Pastor Cabrer

(suplent: Antoni Amengual Perelló)

Vocal Consell de Mallorca

Estanislao Pons Cuart

(suplent: Catalina Serra Garcia)

Vocal Consell de Mallorca

Magdalena Moyà Carrasco

(suplent: Andreu Villalonga Simonet)

Vocal Ajuntament de Binissalem

Ricarda Vicens Schulhe

(suplent: Damià Rigo Barceló)

Vocal Ajuntament de Santanyí

Andreu Ramis Puiggròs

(amb veu, sense vot)

Vocal Representant Comissió Assessora

Carme Castells Valdivielso

(amb veu, sense vot)

Secretària Directora Gerent Fundació

 

Comissió assessora

Nom Càrrec Designat per
Josep A. Grimalt Gomila Vocal Universitat de les Illes Balears
Joan Mas i Vives Vocal Patronat de la Fundació
Climent Picornell Bauzà Vocal Patronat de la Fundació
Margalida Pons Jaume Vocal Patronat de la Fundació
Andreu Ramis Puiggròs Vocal Patronat de la Fundació
Miquel Sbert Vocal Patronat de la Fundació
Gabriel Janer Manila Vocal Patronat de la Fundació
Antoni Vidal Ferrando Vocal Patronat de la Fundació
Carme Castells Valdivielso Vocal Directora Gerent Fundació

TORNA A DALT