CAT · ESP · ENG · DEU

Obra

Obra completa

Llibres

 • Croquis artanencs. 1929
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà, 1941
 • El cançoner popular de Mallorca. 1960
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 1. 1966
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 2. 1967
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 3. 1970
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 4. 1975
 • Obra poètica, 1995
 • Croquis artanencs. 1996
 • Sant Antoni abat, 2003
 • Binialgorfa, la tebaida artanenca: històries i contarelles. 2005

Altra obra de creació


Pròlegs, parlaments i parts de llibres


  • “Pròleg” a L’església de Sineu . Palma: [s.n.], 1944
  • “Parlament final” a Corona poètica (29 junio 1645-29 junio 1945. Tercer centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu. Palma: [s.n.], 1945
  • “Introducción al Blanquerna” a Obras literarias. Libro de Caballerís. Blanquerna. Félix. Poesías. Madrid: La Editorial Católica, 1948
  • Elogi fúnebre de Mossèn Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951) que llegí el Rnd. P. Rafel Ginard Buaçà, T.O.R. en les Solemnes Exèquies que féu celebrar l’Escola Lul·lista Mallorquina, en la Capella de la Puritat de la Basílica de Sant Francesc, de Ciutat, en sufragi de l’ànima del susdit Mossèn Galmés, dia 22 de maig de l’any 1951. Palma: [s.n.], 1951
  • “Introducció” a Obres originals del Il·luminat Doctor Mestre Ramon Lull.libre de Home. Libre de Anima Racional. Libre dels Angels. Palma: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcleona, 1950
  • Homenatge a En Joan Alzamora Juan. Artà: Impremta G. Bujosa, 1961
  • Pregó de Setmana Santa. Confraria de S’Endavallament. Artà: [s.n.], 1974
  • Pregó de Setmana Santa. Llegit a Sant Salvador d’Artà pel P. Rafel Ginard Bauçà. Artà: Impremta La Actividad, 1977
  • Col·laboració en el Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma: Gráficas Miramar, 1963

Poemes


 • Al Il. I Rdvm. Sr. Dr. D. Gabriel Llompart i Jaume, bisbe de Tenerife. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 114, 1918, p. 186
 • Lo dia dels morts. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 139, 1920, p. 163
 • Lul·liana. L’arbre de Sciencia. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 142, 1921, p. 23
 • Lul·liana. Vora l’urna. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 144, 1921, p. 54-55
 • El vell convent. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 149, 1921, p. 150
 • Del puig de Randa. El fogueró de Santa Catalina. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 151, 1921, p. 178
 • In memoriam. Palma: El Heraldo de Cristo 158, 1922, p. 87-88
 • A Fra Lluís Jaume. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 160, 1922, p. 118 i 120
 • Flors a Maria. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 161, 1922, p. 135
 • Jesus infant qui dorm. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 169, 1923, p. 72-73
 • Sant Bonaventura. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 171, 1923, p. 104-105
 • La guineu i el corp (Traducció de la fàbula XIII del llibre 1er. De Fedre). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 172, 1923, p. 115
 • A Jesús Crucificat. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 180, 1924, p. 245
 • A mon amic. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 179, 1924, p. 230
 • Oració a la Verge Maria. Artà: Llevant, 336, 1926
 • Romeria a una ermita de Nostra Dona. Artà: Llevant, 341, 1926
 • Cant d’alegria. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 206, 1926, p. 86
 • A Jesús infant. Artà: Llevant 379, 1926
 • A Sant Francesc d’Assis. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 381, 1927, p. 1
 • Vida trista. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 408, 1927, p. 2
 • Amonestaments. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 414, 1927, p. 1-2
 • Agraïment. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 405, 1927, p. 2
 • Elegia. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 415, 1928, p. 1-2
 • Cantem cansons. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant, 419, 1928, p. 2
 • Himne de la Peregrinació franciscana de la Mare de Déu de Cura. Artà: Llevant 430, 1928, p. 3
 • La Mare de Déu cosia. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 441, 1928, p. 2
 • Adeu! [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 444, 1928, p. 1
 • A Sant tarsici. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 445, 1928, p. 1
 • Cançó de Nadal. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 449, 1928, p. 1
 • El vell castell empenyalat. [Sgt. R.G.B.] Artà: Llevant 452, 1929, p. 2-3
 • Ramell de sonets. Barcelona: Jocs Florals de Barcelona. Any LXXII de llur restauració, 1930
 • Febrer. [Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 273, 1932, p. 51-52
 • Mestre Ramon Barba-florida (Episodi de l’any 1306. [Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 272, 1932, p. 29-30
 • Torrent saltador. Barcelona: Jocs Florals de Barcelona. Any LXXIV de llur restauració, 1932, p. 53-55
 • Medallons artanencs. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 283, 1933, p. 44
 • Soliloqui de primera comunió. Palma: La Nostra Terra 92, 1935, p. 346
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà. Palma: Correo de Mallorca, 1935
 • Un gorg (Molí d’abaix. Ses Vergunyes). Palma: EL Heraldo de Cristo 449, 1936, p. 464
 • Ritmes artanencs (I i II). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 327, 1937, p. 23
 • Ritmes artanencs (III). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 330, 1937, p. 55
 • Ritmes artanencs (IV). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 331, 1937, p. 71-72
 • Ritmes artanencs (V). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 332, 1937, p. 89
 • Jorns Festivals de sant Marc. Palma: Corona poética (29 junio 1645- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu, 1945, p. 51-53
 • Himne a la pelegrinació franciscana a Sineu. Palma: Corona poética (29 junio 1645- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu, 1945, p. 75-76
 • De l’agre de Sant Joan. Palma: Amistat i recordança al P. Miquel Batllori, 1945, p. 14
 • Poemas lulianos. El genio. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Poemas lulianos. Invocación. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Almendros floridos. Palma: El Heraldo de Cristo 449, 1947, p. 57-58
 • Nit eucarística. Palma: La Almudaina, 1947
 • Monte de Randa. Palma: El Heraldo de Cristo 450, 1947, p. 57-60
 • Deixem lo dol. Palma: La Almudaina, 1947
 • La cançó dels pelegrins. Palma: La Almudaina, 1947
 • Les coves d’Artà. Palma: La Almudaina, 1947
 • Gozos a San Isidor Labrador. Palma: El Heraldo de Cristo 451, 1947, p. 104
 • Les roses. El dia i la nit. Palma: La Almudaina, 1947
 • Salt d’aigua. Paisatge. Els grills. Palma: La Almudaina, 1947
 • Romancer lul·lià. L’home de desig. Palma: La Almudaina, 1947
 • Hípica. Palma: La Almudaina, 1947
 • Lletania lírica. Palma: Montserrat. Homenatge dels poetes mallorquins, 1947, p. 75-79
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà. Palma: El Heraldo de Cristo 454, 1947, p. 168-169
 • Vent a muntanya. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1949, p. 350
 • Un terratrèmol d’alegria va ésser l’entrada del rector. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1949, p. 377-378
 • La mar, la mar... Palma: La Almudaina, 1950
 • Mar exultant. Palma: La Almudaina, 1950
 • Octubre. Palma: La Almudaina, 1950
 • Noviembre. Palma: La Almudaina, 1950
 • Poema matutinal. Michaeli Arbona Oliver... Palma: La Almudaina, 1950
 • A Maria Antònia Salvà de l’Allapassa. Palma: La Almudaina, 1951
 • Paisaje rural. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1951, p. 32-33
 • Germana aigua. Palma: El Heraldo de Cristo 505, 1951, p. 237
 • L’inassequible ideal. Palma: El Heraldo de Cristo 506, 1952, p. 267
 • Cançó d’abril. Palma: El Heraldo de Cristo 509, 1952, p. 325
 • Copla a Mingo Revulgo. Palma: Baleares, 1952
 • Visions serenes. Palma: El Heraldo de Cristo 510, 1952, p. 345
 • A na Margalida Capellà Fornés, en el dia de la seva primera comunió. Palma: El Heraldo de Cristo 510, 1952, p. 361
 • Corona poètica a la Mare de Déu del Cocó. Palma: Baleares, 1952
 • Corona poètica de la Mare de Déu de la Trapa. Palma: Baleares, 1952
 • Corona poètica de la Mare de Déu de Gràcia. Palma: Baleares, 1952
 • Lliri de carn... / Infant humil... Palma: El Heraldo de Cristo 512-513, 1952, p. 406
 • Glosada a Bartomeu Llabrés Ramis i Catalina Ramis Perelló en ses noces d’or matrimonials. Palma: El Heraldo de Cristo 525, 1953, p. 173-174
 • Lluc. Palma: El Heraldo de Cristo 516, 1952, p. 464-465
 • Goigs al gloriós Pare Sant Felip Neri. Palma: El Heraldo de Cristo 517, 1952, p. 491-492
 • El ramell de taronges. Artà: Fiestas patronales de Artà, 1952, p. 22
 • Corona poètica de la Mare de Déu de la Pau. Palma: El Heraldo de Cristo 520, 1953, p. 49
 • Corona poètica a la Mare de Déu de la Rosa. Banyalbufar. Palma: El Heraldo de Cristo 522, 1953, p. 88
 • A la Mare de deu del Cocó. Palma: Baleares, 1953
 • A la Mare de Déu de Banyalbufa. Palma: Baleares, 1953
 • A la Mare de Déu de Lloret de Vista Alegre. Palma: Baleares, 1953
 • Corona poètica a la Mare de Déu de Portals. Calvià. Palma: El Heraldo de Cristo 523, 1953, p. 105
 • Corona poètica a la Mare de Déu de la Victòria. Sóller. Palma: El Heraldo de Cristo 525, 1953, p. 153
 • Poesia eucarística. Palma: El Heraldo de Cristo 528, 1953, p. 211
 • La font de Bellpuig. Artà: Fiestas patronales de Artá. 1954, 1954, p. 8-9
 • En la primera comunió de Marieta de Lluch i Joaneta Ma. Solivellas Canals. Palma: El Heraldo de Cristo 554, 1956, p. 34
 • A un infant. [traducció d’un poema francès de Théodore de Banville]Palma: El Heraldo de Cristo 568, 1957, p. 96
 • El diví sembrador. Palma: El Heraldo de Cristo 595-596, 1959, p. 263-264
 • La primavera del cor. Palma: El Heraldo de Cristo 597, 1959, p. 288
 • Èxtasi. Ciutat de Mallorca: Poetes mallorquins. Antologia Poètica mil nou-cents cinquanta-nou, 1959, p. 27
 • En la Primera Comunió de les dues germanetes Francisca i Catalina Fernández Gili. Palma: El Heraldo de Cristo 598, 1960, p. 17
 • La Vega de sa Torre. Artà: Bellpuig, 1961, p. 4
 • A Guillem Francesc Bujosa Massanet. Artà: Bellpuig 42, 1963, p. 6
 • Es faraió de Cala Ratjada. Artà: Bellpuig, 1964, p. 3
 • Contra un xerraire. Artà: Bellpuig 59, 1964, p. 2
 • En la primera comunió – 12 de juliol, 1964 – de Francesc Xavier Garcias, orfe de mare. Artà: Bellpuig 56, 1964, p. 3
 • Lletania al Pare Juníper Serra. Artà: Bellpuig 63, 1965, p. 2-3
 • Estiueg. Palma: El Heraldo de Cristo 667, 1965, p. 7
 • Vigília de Sant Andreu. Palma: El Heraldo de Cristo 668, 1965, p. 17
 • De l’agre de Sant Joan. Palma: Amistat i recordança al P. Miquel Batllori, 1965, p. 14
 • Cançons per la festa de Pasqua. Artà: Bellpuig, 1967, p. 8
 • Capvespre vora la mar. Artà: Bellpuig 10, 1969
 • A la Mare de Déu de Consolació de Sant Joan. Palma: El heraldo de Cristo 758, 1973, p. 5
 • Goigs populars a la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx. Felanitx: Radio Juventud de Felanitx, [s.d]
 • De la Poesia del Pare Rafel Ginard Bauçà. [Ed. Miquel Pons] Sant Joan: Sant Joan. Bolletí informatiu, 1985, p. 8-9

Proses


 • Estampas sanjuanenses. Sant Joan: Documenta, 1943, p. 275-282
 • Salmo de los almendros en flor. Palma: El Heraldo de Cristo 449, 1947, p. 56
 • Veraneo pintoresco. Palma: El Heraldo de Cristo 597, 1959, p. 284-286

Articles de Cultura popular


 • Rondalles mallorquines. [Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 162, 1922, p. 150-153
 • Diada de Sant Antoni. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 340, 1926, p. 1
 • La festa de la música a Mallorca. [Sgt. Fèlix]Artà: Llevant 339, 1926, p. 1-2
 • La processó del Corpus. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 359, 1926, p. 1-2
 • El fogueró de matances. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 347, 1926, p. 1-2
 • El fogueró d ematances, II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 350, 1926, p. 1-2
 • La Asunción en el folklore. Palma: El Heraldo de Cristo 293, 1950, p. 229-232
 • El conde malo. Palma: El Heraldo de Cristo 494-495, 1951. P. 10-11
 • El conde de Raixa. Palma: El Heraldo de Cristo 496, 1951, p. 34-35
 • Las gracias a los amigos del “Cançoner Popular de Mallorca”. Palma: El Heraldo de Cristo 580, 1958, p. 119-121
 • Mossèn Antoni Maria Alcover. Artà: Bellpuig 30, 1962, p. 1
 • Goigs antics al Sant Crist en agonia de l’Ermita d’Artà. [Trsncripció] Artà: Bellpuig 40, 1963, p. 6-7
 • Música i poesia en conserva. Palma: El Heraldo de Cristo 678, 1966, p. 19-20
 • La festa de Sant AntoniAbat. Artà: Bellpuig [s.n], 1966, p. 8
 • Foguerons i gloses. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 8
 • Una altra tirada de cançons. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • Noms personals. Palma: El Heraldo de Cristo 723, 1970, p. 14-45
 • Cançons populars mallorquines. Palma: El Heraldo de Cristo722, 1970, p. 14-15
 • Fruita i arbres fruitals. Palma: El Heraldo de Cristo 773, 1974, p. 14-45
 • Santa Catalina Tomàs. Cançons populars. Palma: El Heraldo de Cristo 773, 1974, p. 14-15
 • Figueres, figues i figueralers. Palma: El Heraldo de Cristo 762, 1973, p. 14-15
 • Pasqua florida. Panades. Palma: EL Heraldo de Cristo 757, 1973, p. 14-15
 • Cançons de segar. Palma: El Heraldo de Cristo 747, 1972, p. 14-15
 • Com tornen verament populars les cançons (30 abril 1955). Palma: Lluc 692, 1980, p. 23
 • Mn. Antoni Maria Alcover, folklorista. Palma: Affar 2, 1982, p. 187-199
 • Després de la festa. Artà: Bellpuig 31, 1962. P. 2

Articles religiosos


 • Pensaments i fragments. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 274, 1932, p. 69-70
 • Pensaments i fragments. [Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 275, 1932, p. 88-89
 • Patir m’és dolç i el morir m’és viure. Palma: El Heraldo de Cristo 137, 1920, p. 130
 • Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. Palma: El Heraldo de Cristo 137, 1920, p. 146-148
 • Hora est jamde somno surgere. Palma: El Heraldo de Cristo 152, 1921, p. 205-206
 • Augurio de paz y de amor. Palma: El Heraldo de Cristo 154, 1922, p. 35-36
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 182, 1924, p. 262-264
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 183, 1924, p. 295-296
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 184, 1924, p. 309-310
 • Benedicció de la casa social de les obreres de Sant Joseph d’Artà. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 199, 1925, p. 164-170
 • El mensaje franciscano. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 203, 1926, p. 35
 • Déu vos salve, Maria. (Del bisbe S. Germà). [Sgt. Fèlix] [traducció] Artà: Llevant 352, 1926, p. 1
 • Una carta del Cardenal Gaspari. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 205, 1926, p. 66-67
 • Francisco de Asís, santo nacional. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 206, 1926, p. 84-85
 • El pobrissó d’Assís. [traducció d’un article de L’Osservatore Romano] Artà: Llevant 361, 1926, p. 1
 • El pobrissó d’Assís. (Acabament). [traducció d’un article de L’Osservatore Romano] Artà: Llevant 362, 1926, p. 1
 • Santa Catalina verge i màrtir. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 446, 1928, p. 1-2
 • L’Immaculada, patrona de la Nostra Provincia. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 266, 1931, p. 97-98
 • Sia lloança als homes gloriosos. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 271, 1932, p. 8-9
 • La Mare de Déu de Sant Salvador. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 279, 1932, p. 164
 • La Mare de Déu de Consolació. Sermó predicat en el seu oratori dia 20 d’abril de 1941. Sant Joan: Documenta, 1941, p. 34-36 i 37-39
 • Biografia del Ven. P. Lluís Jaume Vallespor natural de Sant Joan (1740-1775). Sant Joan: Documenta, 1942, p. 69-72
 • La escondida senda. Palma: El Heraldo de Cristo 401, 1943, p. 67
 • Rendición de un nuevo sagrario. Palma: El Heraldo de Cristo 414, 1944, p. 92
 • Del momento. Fiestas de San Marcos en sineu. (I). Palma: El Heraldo de Cristo 427, 1945, p. 89-90
 • Del momento. Fiestas de San Marcos en sineu (II). Palma: El Heraldo de Cristo 428, 1945, p. 109-110
 • Fiestas de San Marcos en Sineu. Palma: El Heraldo de Cristo 429, 1945, p. 140-141
 • Del momento. Fiestas de San Marcos en Sineu. Palma: El Heraldo de Cristo 430, 1945, p. 151-152
 • Fiestas de San Marcos en Sineu. Sant Joan: Documenta, 1946, p. 445-446
 • Pelegrinación franciscana a Artà. Salmo a Ntra. Sra. de San Salvador. Palma: El Heraldo de Cristo 451, 1947, p. 95-96
 • Nuestras Señora de San Salvador. Palma: El Heraldo de Cristo 452, 1947, p. 120-121
 • Nuestra Señora de San Salvador (II). Palma: El Heraldo de Cristo 453, 1947, p. 139-140
 • Miguel Ramis Alonso. Palma: El Heraldo de Cristo 463, 1948, p. 93
 • Nuestra Señora de Cura. Palma: El Heraldo de Cristo 465, 1948, p. 126-127
 • La cantera. Palma: En la partida de Fray Junipero. Mallorca 1749-1949, 1949, p. 6-7
 • San Sebastián, màrtir. Palma: El Heraldo de Cristo 482, 1950, p. 6-8
 • Santa Escolástica. Palma: El Heraldo de Cristo 483, 1950, p. 26-28
 • El patriarca San José. Palma: El Heraldode Cristo 484, 1950, p. 47-50
 • Bernadita Soubirons. Palma: El Heraldo de Cristo 485, 1950, p. 65-66
 • Bernadita Soubirons (conclusión). Palma: El Heraldo de Cristo 486, 1950, p. 84-87
 • San Victoriano, màrtir. Palma: El Heraldo de Cristo 487, 1950, p. 113-114
 • Santa Marta, virgen. Palma: El Heraldo de Cristo 488, 1950, p. 125-127
 • Santa Ana. Palma: El Heraldo de Cristo 489, 1950, p. 146-148
 • El arcàngel San Miguel. Palma: El Heraldo de Cristo 490, 1950, p. 173-174
 • El arcàngel San Rafael. Palma: El Heraldo de Cristo 491, 1950, p. 188-190
 • Santa Catalina de Alejandría. Palma: El Heraldo de Cristo 492, 1950, p. 219-221
 • La Santíssima Virgen. Palma: El Heraldo de Cristo 494-495, 1951, p. 16-18
 • Vida ejemplar. Palma: El Heraldo de Cristo 497, 1951, p. 54-56
 • Homenaje a San Felipe Neri. Palma: El Heraldo de Cristo 517, 1952, p. 490
 • La bendición de los frutos en Cura. Palma: El Heraldo de Cristo 569, 1957, p. 121
 • La carretera y las sendas. Palma: El Heraldo de Cristo 571, 1957, p. 174
 • Bodas de oro de las obreras de San José de Artá. Palma: El Heraldo de Cristo 579, 1958, p. 61-62
 • Maitines de navidad en la ermita de Artá. Palma: El Heraldo de Cristo 598, 1960, p. 8-10
 • Homenaje a un terciario de Artà (I). Palma: El Heraldo de Cristo 606-607, 1960, p. 231-233
 • Homenaje a un terciario de Artá (II). Palma: El Heraldo de Cristo 608, 1960, p. 284
 • Sermon de circunstancias en la Basílica de San Francisco. Palma: El Heraldo de Cristo 608, 1960, p. 272-275 i 286
 • Homenaje a un terciario de Artà (III). Palma: El Heraldo de Cristo 609, 1960, p. 313-314
 • Homenaje a un terciario de Artà (IV y último). Palma: El Heraldo de Cristo 610, 1961, p. 19-20 i 22
 • El venerable Padre Antonio Llinás. Palma: El Heraldo de Cristo 622, 1962, p. 21-22
 • Salmo a Ntra. Sra. de San Salvador. Artà: Bellpuig 32, 1962, p. 1
 • Santa Elisabet d’Hongria (1207-1231). Palma: El Heraldo de Cristo 657, 1964, p. 19-20
 • Santa Elisabet d’Hongria (II i darrer). Palma: El Heraldo de Cristo 658, 1965, p. 17-18
 • Sant Honorat, arquebisbe d’Arles. Palma: El Heraldo de Cristo 659, 1965, p. 16-17
 • Sant Honorat, arquebisbe d’Arles (II i darrer). Palma: El Heraldo de Cristo 660, 1965, p. 19-20
 • Sant Diego d’Alcalà, 1400-1463. Palma: El Heraldo de Cristo 670, 1966, p. 16-17
 • Missa Nova. Palma: El Heraldo de Cristo 671, 1966, p. 17-18
 • La Mare de Déu de Fàtima. I. Palma: El Heraldo de Cristo 672, 1966, p. 16-17
 • La Mare de Déu de Fàtima II. Palma: El Heraldo de Cristo 673, 1966, p. 19-20
 • La Mare de Déu de Fàtima III i darrer. Palma: El Heraldo de Cristo 674, 1966, p. 21-22
 • La Mare de Déu de Consolació (Sant Joan) I. Palma: El Heraldo de Cristo 675, 1966, p. 17-18
 • Sant Roc. Palma: El Heraldo de Cristo 679, 1966, p. 16-17
 • L’església vella de Sant Joan. Sant Joan: Sant Joan. Bolletí Informatiu del Tele-Club 58, 1977, p. 2-10

Articles sobre Ramon Llull i el lul·lisme


 • La festa del Bt. Ramón Llull a Artà. Palma: El Heraldo de Cristo 196, 1925, p. 120-121
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 197, 1925, p. 131-132
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 198, 1925, p. 152
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 202, 1926, p. 21
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 204, 1926, p. 58
 • Temas lulianos. Un paso en firme. Palma: La almudaina, 1938, p. 2-3
 • El Bto. Ramón Llull, santo y sabio. Palma: El Heraldo de Cristo 345, 1938, p. 309
 • Nuestra herencia. Palma: El Heraldo de Cristo 348, 1938, p. 365-366
 • Pío XI y el Beato Ramón Llull. Palma: Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 2, 1939, p. 5-6
 • Puntos lul·lianos. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 357, 1939
 • En la fiesta del Bto. Ramón Llull. Campanas al vuelo. Palma: Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 8, 1940, p. 57-58
 • San Francisco de Asís y el Beato Ramón Llull. Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 9, 1940, p. 64-66
 • Temas lulianos. El billetito perfumado. Palma: El Heraldo de Cristo 372, 1940, p. 305-306
 • Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Llull (contrastes y semejanzas). Palma: El Heraldo de Cristo 390, 1942, p. 190-191
 • Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Llull (contrastes y semejanzas). Palma: El Heraldo de Cristo, 1942, 314-315
 • Actualidad del Beato Ramon Llull. Palma: Última Hora, 1943
 • Grandeza del Beato Ramón Llull. Palma: Última Hora, 1943
 • La mata escrita. Palma: El Heraldo de Cristo 404, 1943, p. 123
 • Despertar luliano. Palma: El Heraldo de Cristo 405, 1943, p. 141
 • La devoción luliana. Palma: El Heraldo de Cristo 405, 1943, p. 146
 • Cofradía luliana. Palma: El Heraldo de Cristo 406, 1943,
 • Fiesta luliana en mi pueblo. Palma: El Heraldo de Cristo 412, 1944
 • Francisco de Asís y ramón Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 417, 1944, p. 139-141
 • Estampas lulianas 1. Introducción. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 2. Conquista de Mallorca. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 3. Progenitores de Ramon Llull. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 4. Nacimiento (1233). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 5. Primera educación (1242-1247). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 6. Paje del Conquistador (1247-1256). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 7. El misterio de la Cruz. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 8. Senescal. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 9. Libre Benedicta tu in mulieribus. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 10. Cortesano. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 10. Cortesano. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 11. Trovador. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Paternidad luliana del Libre de Benedicta tu in mulieribus por el P. Bartolomé Salvá. Palma: El Heraldo de Cristo 440, 1946, p. 286-287
 • Estampas lulianas 12. Leyenda. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 13. Blanca Picany. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 14. La Inmaculada y Ramón Llull. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Obras literarias de Ramon Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 464, 1948, p. 104-105
 • La Inmaculada y el Beato Ramón Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 530, 1954. P. 3-5
 • La imagen de Nuestra Señora de Cura venerada en el Monte de Randa. Roma: Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Franscisci, 1955, p. 635-644
 • El huerto de Blanquerna. Palma: El Heraldo de Cristo 572, 1957, p. 211-212
 • La cueva del Beato Ramón. Palma: El Heraldo de Cristo 573-574, p. 233-234

Articles sobre indrets i viatges


 • La Verna. [Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 256, 1930, p. 192
 • Dietari de la meva anada a Assís. [Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 280, 1932, p. 183-184
 • Dietari de la meva anada a Assís. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 282, 1932, p. 230-232
 • El monte de Randa I. Palma: El Heraldo de Cristo 346, 1938, p. 327-328
 • El monte de Randa II. Palma: El Heraldo de Cristo 347, 1938, p. 344-345
 • El monte de Randa III. Palma: El Heraldo de Cristo 349, 1938, p. 396-397 i 408
 • Excursión a Cabrera I. Palma: El Heraldo de Cristo 370, 1940
 • Excursión a Cabrera II i III. Palma: El Heraldo de Cristo 371, 1940
 • Hacia el monte de San Onofre. Palma: El Heraldo de Cristo 402, 1943
 • Peñas arriba. Palma: El Heraldo de Cristo 403, 1943, p. 107
 • La mata escrita. Palma: El Heraldo de Cristo 404, 1943, p. 123
 • Itinerario del monte de Randa II. Palma: El Heraldo de Cristo 466, 1948, p. 141-142
 • Itinerario del monte de Randa III. Palma: El Heraldo de Cristo 467, 1948, p. 162-164
 • Itinerario del monte de Randa IV. Palma: El Heraldo de Cristo 468, 1948, p. 183-184
 • Itinerario del monte de Randa V. Palma: El Heraldo de Cristo 469, 1948, p. 201-202
 • Itinerario del monte de Randa VI. Palma: El Heraldo de Cristo 470, 1948, p. 221-222
 • Itinerario del monte de Randa VII. Palma: El Heraldo de Cristo 471, 1949, p. 251-252
 • El monte de Randa y la musa popular. Palma: El Heraldo de Cristo 492, 1950, p. 217-218
 • San Miguel de Campanet. Palma: El Heraldo de Cristo 498, 1951, p. 71-72
 • San Miguel de Campanet (conclusión). Palma: El Heraldo de Cristo 499, 1951, p. 107-109
 • Itinerario del monte de Randa (I). Palma: El Heraldo de Cristo 500, 1951, p. 130-131
 • Itinerario del monte de Randa (II). Palma: El Heraldo de Cristo 501, 1951, p. 153-154
 • Itinerario del monte de Randa (III). Palma: El Heraldo de Cristo 502, 1951, p. 184-186
 • Itinerario del monte de Randa. Palma: El Heraldo de Cristo 503, 1951, p. 206-208
 • Notas de interés para quien sube al Santuario de Cura. Palma: El Heraldo de Cristo 546, 1955, p. 140-143
 • Formentor. Palma: El Heraldo de Cristo 611, 1961, p. 19-20
 • Formentor (II). Palma: El Heraldo de Cristo 612, 1961, p. 19-20
 • Formentor (III). Palma: El Heraldo de Cristo 613, 1961, p. 21-22
 • Formentor (IV). Palma: El Heraldo de Cristo 614, 1961, p. 23-24
 • Formentor (V). Palma: El Heraldo de Cristo 616-617, 1961, p. 21-22
 • Formentor (VI). Palma: El Heraldo de Cristo 618, 1961, p. 21-22
 • Formentor (VII). Palma: El Heraldo de Cristo 619, 1961, p. 19-20
 • Formentor (VIII). Palma: El Heraldo de Cristo 620, 1961, p. 21-22

Articles sobre literatura i altres temes culturals


 • Dante i sant Francesc. [Sgt. Fèlix] [Traducció d’un article de Pietro Bernardini] Artà: Llevant 356, 1926
 • Dante i sant Francesc. [Sgt. Fèlix] [Traducció d’un article de Pietro Bernardini] Artà: Llevant 357, 1926
 • Temps de primavera gentil I. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 391, 1927, p. 1
 • Temps de primavera gentil II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 393, 1927, p. 1-3
 • El cinquantenari de l’Atlàntida [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 394, 1927, p. 1-2
 • El cinquantenari de l’Atlàntida II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 395, 1927, p. 1-2
 • El cinquantenari de l’Atlàntida III i últim. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 399, 1927, p. 1-2
 • L’exposició del llibre català a Madrid. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 414, 1927, p. 1
 • En l VII Centenari de la Conquista de Mallorca. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 482, 1929
 • Mossèn Cosme Bauçà. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevan 471, 1929, p. 1-2
 • Ecos de El Criticón de Gracián por don Miguel Ramis Alonso. Palma: Correo de Mallorca, 1943
 • Libros nuevos. Palma: El Heraldo de Cristo 398, 1943, p. 18-19
 • Calmas de enero en San Juan. Palma: El Heraldo de Cristo 400, 1943, p. 45
 • Pasacalle. Palma: El Heraldo de Cristo 406, 1943
 • Libros nuevos. Palma: El Heraldo de Cristo 411, 1944
 • Discurso del presidente del jurado. Palma: Arriba 43, 1946
 • Ramon Muntanyola, poeta. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Gabriel Cortés, novelista. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Jaime III de Mallorca. Palma: El Heraldo de Cristo 481, 1949, p. 467-470
 • De les muntanyes ha vingut l’auxili. Sóller: Homenatge de l’Obra del Diccionari al seu gran amic i impulsor insigne Miquel Marquès Coll, 1852, p.37-38
 • La poetisa María Antonia Salvá. Palma: El Heraldo de Cristo 512-513, 1952, p. 399-400
 • La poetisa María antonia Salvá II. Palma: El Heraldo de Cristo 514, 1952, p. 415-417
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá. Palma: El Heraldo de Cristo 589, 1959, p. 85-87
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (II). Palma: El Heraldo de Cristo 591, 1959, p. 152-153
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (III). Palma: El Heraldo de Cristo 592, 1959, p. 170-171
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (IV). Palma: El Heraldo de Cristo 593, 1959, p. 198-199
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (V) . Palma: El Heraldo de Cristo 594, 1959, p. 234-236
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (VI y último). Palma: El Heraldo de Cristo 595-596, 1959, p. 155-257
 • Parlament de gràcies en la Festa del Premi de Poesia Sant Francesc. Palma: El Heraldo de Cristo 615, 1963, p. 17-18
 • El Diccionari Alcover-Moll. Artà: Bellpuig 31, 1962, p. 1
 • Apuntes para la Historia de Artá. (Recordando al P. Cerdà). Palma: El Heraldo de Cristo 635, 1963, p. 17-18
 • Apuntes para la Historia de Artá. (Recordando al P. Cerdà) (II y último). Palma: El Heraldo de Cristo 636, 1963, p. 17-18
 • A nuestros queridos subscriptores. Artà: Bellpuig 40, 1963, p. 1
 • Recordant un homenatge al P. Jeroni Genovard. Artà: Bellpuig 58, 1964, p. 5
 • Sobre el nom de les coves d’Artà. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • El nom dels nostres carrers. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • El monument al Venerable P. Antoni Llinàs. Artà: Bellpuig 43, 1973, p. 7
 • El monument al Venerable P. Antoni Llinàs (acabament). Artà: Bellpuig 44, 1973, p. 5
 • L’historiador d’Artà. Artà: Bellpuig 49-50, 1973, p. 4


TORNA A DALT