CAT · ESP · ENG · DEU

Bibliografia sobre l’autor

 • AUTORS DIVERSOS. “El Pare Ginard Bauçà, T.O.R. Fill Predilecte de Sant Joan”. Dins: San Juan. Boletín informativo del Tele-Club, 55. Sant Joan: [s. n.], 1976
 • AUTORS DIVERSOS. “Sant Joan, la meva terra”. Dins: Monografies santjoaneres 9. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 1999
 • ALCINA BRUNET, José. “Artá y el Padre Rafael Ginard Bauçà”. Dins: Baleares. Palma: 1965
 • ANDREU, Jorge. “Los Premios Ciudad de Palma. El Rdo. P. Ginard Bauzá nos habla de su Cancionero Popular de Mallorca”. Dins: Baleares. Palma: 1958
 • ARBONA, M. “Tertulia. Cançoner Popular de Mallorca”. Dins: Sóller. Sóller: 1966
 • BIBILONI, Guillem. “El pare Rafel Ginard Bauçà i l’arxipreste de Sóller”. Dins: Diari de Balears. Palma: Hora Nova, 1998
 • BONET, Joan. “Casi veinte mil canciones populares mallorquinas”. Dins: Baleares. Palma: 1955
 • CALDES, Juan Antonio. “El P. Rafael Ginard Bauzá. Una vida dedicada al «Cançoner»”. Dins: Baleares. Palma: 1973
 • CAPTAIRES. “Bellpuig entrevista a... El Pare Rafel Ginard Bauçà, T.O.R.”. Dins: Bellpuig. Artà: 1974
 • CIFRE, Bernat. “Ja heu tornat, Pare Ginard?”. Dins: Bellpuig. Artà: 1978
 • CIFRE, Bernat. “Sobre el paisatgisme del Pare Ginard, franciscà”. Dins: Papers de cal pare Ginard 1. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2003
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 610. Palma: 1961
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 683. Palma: 1967
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 684. Palma: 1967
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, I”. Dins: El Heraldo de Cristo 697. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, II”. Dins: El Heraldo de Cristo 698. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, III (acabament)”. Dins: El Heraldo de Cristo 699. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, I”. Dins: El Heraldo de Cristo 723. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, II”. Dins: El Heraldo de Cristo 724. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, III”. Dins: El Heraldo de Cristo 726. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, IV”. Dins: El Heraldo de Cristo 727. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, V (últim)”. Dins: El Heraldo de Cristo 728. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “El Rdo. P. Rafael Ginard Bauçà, T.o.R, solemnemente homenajeado”. Dins: El Heraldo de Cristo 775. Palma: 1974
 • COLOM, Miquel. “El Pare Rafel Ginard... i jo”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “El Cancionero mallorquín del P. Ginard Bauçà. La obra de un poeta y un crítico”. Dins: Última Hora. Palma: 1967
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “La trascendencia del «Cançoner» del P. Ginard Bauçà”. Dins: Última Hora. Palma: 1967
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “Opiniones ajenas... pero totalmente compartidas”. Dins: Última Hora. Palma:1967
 • DOLÇ, Miquel. “El cancionero tradicional de Mallorca”. Dins: La Vanguardia Española. Barcelona: 1967
 • FAULÍ, J. “Las canciones de Mallorca”. Dins: Diario de Barcelona. Barcelona: 1967
 • FORNERS. “Poble i folklore. Conversa amb el Pare Ginard”. Dins: El Heraldo de Cristo 771. Palma: 1974
 • FULLANA, Pere. “El P. Rafel Ginard: una vida malmesa entre el laïcisme, la guerra i la dictadura”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 8. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2009
 • FULLANA, Pere. “El pensament politicoreligiós del pare Rafel Ginard”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 6. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2007
 • GAFIM. “Cançoner”. Dins: Baleares. Palma: 1966
 • GAFIM. “Cançoner”. Dins: Baleares. Palma: 1966
 • GAYÀ, Miquel:. “El P. Rafel Ginard Bauçà, colector de nuestras canciones populares”. Dins: Sóller. Sóller: 1959
 • GAYÀ, Miquel. “Llibres mallorquins”. Dins: Lluch 479. Palma: 1960
 • GAYÀ, Miquel. “Llibres mallorquins”. Dins: Lluch 487. Palma: 1961
 • GAYÀ, Miquel. “Un poble, avui”. Dins: Lluch 643. palma: 1974
 • GAYÀ, Miquel. “El P. Rafel Ginard Bauçà, parlament biogràfic llegit a Sant Joan el 17 de novembre de 1974 en ocasió d’esser declarat Fill Predilecte d’aquella vila”. Dins: El Heraldo de Cristo 775. Palma: 1974
 • GAYÀ, Miquel. “En la mort del Pare Rafel Ginard Bauçà”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • GAYÀ, Miquel. “Primer aniversari de la mort del P. Ginard”. Dins: Teleclub Sant Joan. Bolletí informatiu 65. Sant Joan: 1978
 • GAYÀ, Miquel. “El P. Rafel Ginard entre Artà i Sant Joan”. Dins: La lletra i l’esperit. Estudis i parlament. Palma: Editorial Moll, 1978
 • GUISCAFRÉ, Jaume. “Introducció”. Dins: Croquis artanencs. Palma: Editorial Moll, 1996
 • HORRACH, Matías Fr. “Premio al «Cançoner Popular de Mallorca» del Rdo. P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R., colaborador incansable de nuestra revista”. Dins: El Heraldo de Cristo 546. Palma: 1955
 • JANER MANILA, Gabriel. “Rafel Ginard testimoni d’un temps”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • JANER MANILA, Gabriel. “El Pare Ginard i el «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: Avui. Barcelona: 1976
 • JAUME, J. “Se recordó al P. Rafel Ginard”. Dins: Sant Joan. Bolletí informatiu 90. Sant Joan: 1979
 • LLEÓ D’IRAN. “Carta desclosa al Rnd. P. Fra. Rafel Ginard Bauçà, Artà”. Dins: El Heraldo de Cristo 251. Palma: 1930
 • M. “El Cançoner del P. Ginard”. Dins: Sóller. Sóller: 1960
 • MARQUÈS COLL, Miquel. “A la bona memòria del P. Ginard”. Dins: Sóller. Sóller: 1976
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “Rafel Ginard Bauçà: El cançoner popular de Mallorca”. Dins: Estudis romànics CII. Barcelona: 1958-60
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “Folklore. «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 6. Barcelona: 1963
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “«El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or. Barcelona: 1967
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “«El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 108. barcelona: 1968
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: “Folklore. «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 132. Barcelona: 1970
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: “El «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Els mallorquins i la llengua auctòctona. Barcelona: Curial [2ona ed.], 1985
 • MOLINA, Guillermo. “Con el P. Ginard T.O.R., premio «Ciudad de Palma» de folklore”. Dins: Diario de Mallorca. Palma: 1958
 • MOLL, Francesc de B. “El Cançoner del P. Ginard”. Dins: Lluc 664. Palma: 1976
 • MOREY SUREDA, Jaume. “Diaris de guerra”. Dins: Papers de cal pare Ginard 9. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2010
 • MUNAR I MUNAR, Felip. “El Pare Rafel Ginard i la vida quotidiana a principis del segle XX”. Dins: Papers de cal pare Ginard 4. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2005
 • PONS, Damià. “El Pare Rafel Ginard i el seu grup generacional”. Dins: Papers de cal pare Ginard 3. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2004
 • PONS, Miquel: “El darrer adéu al Pare Ginard”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • PONS, Miquel. “Parlament”. Dins: Sant Joan. Bolletí informatiu. Sant Joan: 1979
 • PONS, Miquel. “Homenatge al Pare Rafel Ginard Buaçà”. Dins: Es replà. Felanitx: 1992
 • RAMIS PUIG-GROS, Andreu. “Rafel Ginard Bauçà, el Cançoner Popular de Mallorca i Llorito”. Dins: Papers de cal pare Ginard 2. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2003
 • RIPOLL, Lluís. “El folleto «El poeta de Artà»”. Dins: Destino. Palma: 1962
 • ROMANÍ: “Los caminos del P. Ginard Bauçà”. Dins: Sóller. Sóller: 1960
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “L’obra poètica original del P. Rafel Ginard Bauçà”. Dins: Estudis de Literatura Catalana en Honor de Josep Romeu i Figueres. Volum II. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Aproximació bibliogràfica al P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976). Dins: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 50. Palma: Societat Arquològica Lul·liana, 1994
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Pròleg”. Dins: Obra poètica, de GINARD BAUÇÀ, Rafel. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, 1995
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Les idees estètiques de Rafel Ginard i Bauçà i el «Diari 1954-1957». Dins: Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny. Barcelona: Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “L’aportació de Rafel Ginard i Buaçà al lul·lisme”. Dins: Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma (Mallorca), 8-12 de setmbre de 1997. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “El pare Rafel Ginard i Bauçà i Ramon Llull”. Dins: Papers de cal Pare Ginard. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2008
 • SABATER, Gaspar. “El poeta Ginard Bauçà y su monumental «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: La Almudaina. Palma: 1949
 • SÀNCHEZ, Gràcià. “Rafel Ginard, l’amant de la paraula. Recordança vint anys després de la seva mort”. Dins: Mel i Sucre. Sant Joan: 1996
 • SARD, Joan. “Cançoner Popular de Mallorca, Tom IV”. Dins: Bellpuig 68. Artà: 1975
 • SERRA I BUSQUETS, Sebastià. “El Pare Rafel ginard i Bauçà, la seva època i la producció cultural i ciutadana a Mallorca”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 5. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2006
 • SUREDA I BLANES, Josep. “Pagesos i poetes. (M. A. Salvà i Rafel ginard). Artà: 1965
 • SUREDA I BLANES, Josep. “El poeta d’Artà (Rafel Ginard i Bauçà). Artà: 1961
 • SUREDA I BLANES, Josep. “El Pare Ginard”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • TUGORES, Jaume Fra. “Don Francesc de B. Moll opina sobre el «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: El Heraldo de Cristo 722. palma: 1970
 • VALLESPIR, Joan. “El Pare Rafel Ginard”. Dins: Lluc 692. Palma: 1980
 • VIDAL, Jaume. “El «Cançoner Popular de Mallorca”. Dins: Diario de Mallorca. Palma: 1967
 • VIDAL, Jaume. “Al margen del «Cançoner Popular de Mallorca». Una observación lingüística”. Dins: Diario de Mallorca. Palma, 1967
 • VIDAL, Jaume. “Un «Cançoner» mallorquín”. Dins: El Correo Catalán. Barcelona: 1970

TORNA A DALT