CAT · ESP · ENG · DEU

Bibliografia sobre Llorenç Villalonga

Llibres

 • ALCOVER, Manuela: Llorenç Villalonga i les belles arts. Un ideari estètic noucentista. Pròleg de Maria del Carme Bosch. Palma: Documenta Balear, 1996.
 • A.D. Als Villalonga de Bearn (homenatge de Bunyola a Llorenç i Miquel Vilalonga). Palma: Ajuntament de Bunyola, 1988.
 • A.D. Llorenç Villalonga. Camins creuats, IV. Homenatge a Víctor Siurana. (Àngels Santa ed.). Lleida: Universitat de Lleida i Pagès Editor, 1997.
 • A.D. Actes del Col·loqui Llorenç Villalonga. [Pere Rosselló Bover (ed.)] Barcelona: Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 • A.D: Bearn, entre la vida i la ficció. (Ponències de la I Aula de Novel·la). Barcelona: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Col·lecció Casa Museu Llorenç Villalonga,  2003.
 • ARITZETA, Margarida:  Quatre itineraris per la “sala de les nines”: (Llorenç Villalonga, Mercè Rodoreda, M. Antònia Oliver , Toni Serra). Barcelona: Proa, 2002.
 • BOSCH, Carme; LARIOS, Jordi; POMAR, Jaume; RAMIS, Rafel i ROSSELLÓ-BOVER, Pere: Bibliografia de i sobre Llorenç Villalonga. Palma,:  Miquel Font Editor, 1999.
 • ESPRIU, Salvador: Novel-listes catalans d'avui [Texto impreso] : Salvador Espriu, Manuel de Pedrolo, Mercé Rodoreda, Llorenç Villalonga. Barcelona: Edicions 62, 1974.
 • FERRÀ-PONÇ, Damià: Escrits sobre Llorenç Villalonga. [Pròleg i edició a cura de Pere Rosselló Bover] Barcelona:  Universitat de les Illes Balears, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999. [Recull de tots els articles i pròlegs de Ferrà-Ponç].
 • JAUME, DAMIÀ.  Damià Jaume il·lustra Llorenç Villalonga, Bearn o la sala de las muñecas. Palma: Instituts d’Estudis baleàrics, 2006.
 • JOHNSON, P. Louise: The Novels of Llorenç Villalonga: Literary Aesthetics and Ambivalence. Oxford: University of Oxford, 1996. [Tesi doctoral en premsa.]
 • JOHNSON, P. Louise: La tafanera posteritat. Assaigs sobre Llorenç Villalonga. Barcelona: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Col·lecció Casa Museu Llorenç Villalonga,  2002.
 • LARIOS, Jordi: Llorenç Villalonga. Teoria literària i novel·les. Barcelona,: Universitat Autònoma de Barcelona, 1986. [Tesi doctoral inèdita.]
 • LARIOS, Jordi: Llorenç Villalonga i la fi del món. Barcelona: Publicacions de la Abadia de Monstserrat, 2007.
 • MASSOT IMUNTANER, Josep. Tres escriptors davant la guerra civil [Texto impreso] : Georges Bernanos, Joan Estelrich, Llorenç Villalonga . Barcelona : Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.    
 • MORILLAS ESTEBAN, Jordi. La cosmovisió aristocràtica de Llorenç Villalonga. Barcelona. Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003.
 • NADAL, Antoni i MOSQUERA, Roberto: Llorenç Villalonga polemista.  Barcelona: Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Col·lecció Casa Museu Llorenç Villalonga,  2005.
 • POMAR, JaumePrimera aportació a l’epistolari de Llorenç Villalonga. [Pròleg de Josep Zaforteza Calvet.] Palma:, 1984. Cfr. «Biografia de Llorenç Villalonga», I.
 • POMAR, Jaume: El meu Llorenç Villalonga. Palma: Editorial Moll, 1995.
 • POMAR, Jaume: La raó i el meu dret. Biografia de Llorenç Villalonga. Palma: Editorial Moll, 1995.
 • POMAR, JaumeLlorenç Villalonga i el seu món. Binissalem: Di7, 1998.
 • POMAR, Jaume: A la recerca de Llorenç Villalonga. Mallorca: El Tall, 2001.
 • PORCEL, Baltasar: Els meus inèdits de Llorenç Villalonga. Barcelona: Edicions 62, 1987.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: "Bearn o la sala de les nines", de Llorenç Villalonga. Barcelona: Editorial Empúries, 1993.
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: Els Paradisos Perduts de Llorenç Villalonga. Barcelona: Edicions de La Magrana, en premsa).
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere: Els paradisos perduts de Llorenç Villalonga. Barcelona: Proa, 2001.
 • ROSSELLO BOVER, Pere: Llorenç Villalonga und sien Werk. Frankfurt am Main : Vervuert, 2004
 • SILVESTRE, Elvira: Un aspecto de la obra de Villalonga: la sociedad mallorquina y causas de su hundimiento. Tesi de llicenciatura. Universitat de Barcelona, setembre 1966. [inèdita]
 • SIMBOR ROIG, Vicent: Llorenç Villalonga a la recerca de la novel·la inefable. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume:Llorenç Villalonga i la seva obra. Barcelona: Curial, 1980.
 • VIDAL ALCOVER, Jaume:Llorenç Villalonga (o la imaginació raonable). Palma:  Ajuntament de Palma, 1984.

Articles i Pròlegs

 • ALBERTOCCHI, Giovanni: «Villalonga, Lampedusa i el "jo transcendent"» [Trad. Genoveva Gómez], Els Marges, 39 ,gener de 1989.
 • ALEGRET, Joan: «Llorenç Villalonga, narrador (I)», Lluc, 639 juliol-agost 1974, pàgs. 19-22.
 • ARNAU, Carme: «Bearn o el somriure de Faust», Revista de Catalunya, 51 abril 1991, pàgs. 133-145.
 • BENET I JORNET, Josep Maria: «Notes sobre el teatre de Llorenç Villalonga», Lluc 629 (setembre 1973), pàgs. 9-12. Reproduït a La malícia del text. Barcelona: Curial, 1992.
 • BENET I JORNET, Josep Maria: «Per a una lectura de Bearn o la sala de les nines», Els marges, 4 (maig 1975), pàgs. 116-122. Reproduït a La malícia del text.  Barcelona: Curial, 1992.
 • BOSCH, Maria del Carme: «Llorenç Villalonga entre Grècia i França», Randa, 11 (1981), pàgs. 159-169.
 • BOSCH, Maria del Carme: «Àlgebra bibliogràfica», Affar, 1, (1981), pàgs. 59-67.
 • BOSCH, Maria del Carme: «El món clàssic d’en Llorenç Villalonga I. Citacions gregues» a: Miscel·lània d’homenatge a Francesca Massot i Villalonga. (Palma, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, 1989), pàgs. 23-52.
 • BOSCH JUAN, Maria del Carme: «El món clàssic d’en Llorenç Villalonga II. Citacions llatines», Caligrama, 4 (sense data), pàgs. 155-183.
 • BOSCH JUAN, Maria del Carme; i LARIOS AZNAR, Jordi: «Bibliografia de Llorenç Villalonga (1914-1980)», Randa, 33, (1993), pàgs. 130-175.
 • BOSCH, M. del Carme: «Introducció» a: Proses rimades, de L.V. (València, Eliseu Climent editor, 1995), pàgs. 7-24.
 • BOSCH, Maria del Carme: «La dona dins la poesia de Llorenç Villalonga» a: Paraula de dona. Actes del Col·loqui Dones, Literatura i Mitjans de comunicació. (Tarragona, Diputació de Tarragona, 1997), pàgs. 298-307.
 • BOSCH, M. del Carme: «Pròleg» a Epistolario íntimo de Madame Erard, de L.V. (Palma, Estudi General Lul·lià, 1997), pàgs. 7-14.
 • BOU, Magdalena: «Llorenç Villalonga i l’avantguardisme»,Affar, 2 (1982), pàgs. 57-67.
 • CASTELLANOS, Jordi: «Bearn o la sala de les nines: assaig d’interpretació» a: Actes del Desè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes Frankfurt am Main, 18-25 de setembre de 1994. [A cura d’Axel Schönberger i Tilbert Dídac Stegmann. Vol. I] (Barcelona, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1995), pàgs. 75-91.
 • DELOR I MUNS, Rosa Maria: «Espriu/Villalonga: una "Fedra" intertextual», Randa, 34, 1994, pàgs. 111-132.
 • EL CLUB DELS NOVEL·LISTES [SALES, Joan]: «Nota dels editors (a la 1ª edició)» a: Bearn, de L.V. (Barcelona, Club Editor, 1961 [i edicions següents] ), pàgs. 9-12.
 • ESPRIU, Salvador: «Pròleg» a: La novel·la de Palmira, de L.V. (Palma, Editorial Moll, 1952), pàgs. 7-12. [Reproduït a la versió castellana La novela de Palmira . Madrid: Ediciones Júcar, 1975 i a la 3ª edició, titulada Les ruïnes de Palmira. Barcelona: Club Editor, 1972.]
 • ESPRIU, Salvador: «Pròleg» a: Mort de Dama, de L.V. Barcelona: Editorial Selecta, 1954, 3ª ed., pàgs. 13-29.
 • GALLOFRÉ VIRGILI, Maria Josepa: «Mme. Dillon/Alicia. Documents sobre algunes provatures dels anys quaranta i cinquanta», Randa 34 (1994), pàgs. 19-33.
 • GARCIA LARA, Carlos: «Autobiografía y psicobiografía. Realidad y fantasmas en los escritos autobiográficos de los hermanos Miquel i Llorenç Villalonga», Gradiva. Revista del Seminario Freudiano de Estudios Literarios. Alicante, 2 (octubre 1996), pàgs. 23-53.
 • GRIMALT, Josep A.: «Justificació» i «Nota sobre l’edició» a Obres completes / 1. Novel·la, 1, de L.V. Barcelona: Edicions 62, 1988, pàgs. 5-9 i 11-15.
 • GRIMALT, Josep A.: «Justificació» i «Nota bibliogràfica i sobre l’edició» a Obres completes / 2. Novel·la, 2, de L.V. Barcelona: Edicions 62, 1993, pàgs. 5-7 i 9-11.
 • GRIMALT, Josep A.: «Justificació» i «Nota bibliogràfica i sobre l’edició» a Obres completes / 3. Novel·la, 3, de L.V. Barcelona: Edicions 62, 1998, pàgs. 5-6 i 7-8.
 • LARIOS, Jordi. “Bearn o la sala de les nines (1956, 1961)”. Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català. http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/esp/fragments/231/132/cat/2/prosa/llorenc-villalonga.html
 • LLOMPART, Josep M.: «Pròleg» a Mort de dama, de L.V. Palma: Editorial Moll i Consell Insular de Mallorca, 1987, pàgs. 7-26.
 • LLOP, José Carlos: «La cámara sellada de Monsieur Villalonga» a: Diario de guerra, de L.V. València: Pre-textos, 1997, pàgs. 9-25.
 • MAS RIGO, Jeroni: «Aproximació a la ideologia política del primer Llorenç Villalonga (1924-1936)», Lluc, 818-819 (setembre-desembre 2000), pàgs. 9-26.
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: «Llorenç Villalonga confident de Georges Bernanos», Randa, 34 (1994), pàgs. 89-109. [Reproduït a El primer franquisme a Mallorca. Guerra civil, repressió, exili i represa cultural. (Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1996), pàgs. 263-289.]
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: «Llorenç Villalonga i la guerra civil» a: Estudis de Llengua i Literatura en honor de Joan Veny. Vol. II. Barcelona: Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pàgs 395-429. [Reproduït a: Tres escriptors davant la guerra civil. Georges Bernanos-Joan Estelrich-Llorenç Villalonga. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998, pàgs. 217-256.]
 • MATAIX AZUAR, Reme: «Bearn i la fi de segle», Randa, 34 (1994), pàgs. 5-17.
 • MOLAS, Joaquim: «El mite de Bearn en l’obra de Villalonga» a: Obres Completes. El mite de Bearn, de L.V. tom I. Barcelona: Edicions 62, 1966, pàgs. 7-29. [Reedició a: Joaquim MOLAS: Obres Completes. Obra crítica/1, . Barcelona: Edicions 62, 1995, pàgs. 387-415.]
 • MUÑOZ MILLANES, José: «Las intenciones paralelas: melancolía e ironía en El Gattopardo Bearn», Revista de Occidente, 106 (1990), pàgs. 81-99.
 • NADAL, Antoni: «Els articles de Llorenç Villalonga en temps de guerra», Randa, 33 (1993), pàgs. 65-130.
 • PERELLÓ, Sebastià: “Mort de dama (1931)”. Visat. Revista Digital de Literatura i Traducció del PEN Català. http://www.visat.cat/traduccions-literatura-catalana/cat/articles/72/132/0/2/prosa/llorenc-villalonga.html
 • PERELLÓ I COMAS, Aina: «Déus, herois, persones i personatges en L’àngel rebel», Randa, 34 (1994), pàgs. 35-54.
 • SALES, Joan: «Pròleg a la 4ª edició» de Mort de Dama. [amb afegits a la 6ª i a la 7ª edicions.] A: Mort de Dama, de L.V. Barcelona: Club Editor, 1971 [i a les edicions anteriors de 1965, 1967], pàgs. 5-50.

TORNA A DALT