CAT · ESP · ENG · DEU

Arxiu documental Llorenç Villalonga

“Manuscrit original de Bearn o la sala de les nines, inclòs dins del fons”

L’Arxiu Documental Llorenç Villalonga està format pels documents que l’escriptor va produir al llarg de la seva vida i que han passat a la Casa Museu a través de successives donacions i/o adquisicions. Cal destacar, molt especialment, les donacions efectuades pel Sr. Josep Zaforteza, gràcies a les quals l’Arxiu Documental constitueix avui el principal fons documental dedicat a l’escriptor Llorenç Villalonga. Entre les adquisicions realitzades per completar el fons cal destacar les recents del manuscrit del Diario de Guerra (2007) i del manuscrit de Bearn o la sala de les nines (2010).


L’arxiu documental s’estructura de la següent manera:


Arxiu Documental Llorenç Villalonga

Integrat per tots els documents propis de l’autor:
- Documentació personal: inclou documentació biogràfica, administrativa, dietaris i agendes.

- Correspondència: contempla la correspondència enviada i rebuda de familiars i amics (com per exemple les cartes amb Maria de las Mercedes de Baviera Borbón, cartes cedides per Higinio Blanco, i les cartes amb el seu germà Miquel Villalonga), cartes amb altres escriptors (Salvador Espriu, Maria Dolores Llorente, Baltasar Porcel, Joaquim Verdaguer, Jaume Vidal Alcover, etc) i cartes referents a afers literaris (sobre adaptacions de les seves obres, sobre afers editorials i la correspondència mantinguda amb el matrimoni Joan Sales i Núria Folch de Sales). Dins aquest apartat també s’inclouen les cartes de Jaume Pomar sobre Llorenç Villalonga.

- Documentació literària: inclou exemplars manuscrits/mecanoscrits de les seves obres, incloent el manuscrit de Bearn, recentment adquirit pel Consell de Mallorca a finals de 2010. També inclou articles i estudis sobre Llorenç Villalonga, articles i estudis literaris diversos, entrevistes, reconeixements i alguns dels seus contractes editorials.

- Material fotogràfic: integrat per l’arxiu fotogràfic Llorenç Villalonga i l’arxiu fotogràfic de la família Villalonga-Gelabert.

- Material gràfic: inclou dibuixos, esbossos i plànols fets pel mateix Llorenç Villalonga, així com una selecció dels cartells de les seves obres i representacions.

- Material audiovisual


Arxius familiars

Formats pels arxius dels seus germans, Miquel i Guillem Villalonga, l’arxiu de la seva esposa Teresa Gelabert i documentació diversa de caràcter familiar.


Tot aquest fons documental és accessible a través del catàleg i es pot consultar en les instal·lacions de la Casa Museu Llorenç Villalonga, prèvia petició.


Si voleu accedir al catàleg i consultar el fons ens podeu contactar a arxiu@fundaciocasamuseu.cat


TORNA A DALT